languages
   (.רס”ן (מיל  MBA- ארי ליפינסקי
  הרצאות מרתקות עם תמונות למועדוני וותיקים וגימלאים, חוגי בית, בתי גיל הזהב, מרכזי תרבות ומרכזי ויצ”ו
ארי ליפינסקי MBA – מרצה בעברית, אנגלית וגרמנית
רשימת נושאים ניתן לקבל לפי פנייה
lipinskiari@gmail.com
o54-7875745
  ?האם יש גרמניה אחרת? מה השתנה ביחסי ביחסי ישראל – גרמניה
מפגשים שלי עם מנהיגים מגרמניה וארה”ב מזה 30 שנה כשליח התנועה הקבוצית, אוניברסיטת בר-אילן והקרן הקימת
משואה לתקומה – קבוץ נצר סרני – הגשמה מופלאה במשק במלאת 70 שנה להיווסדו ביוני 1948 על ידי ניצולי שואה
חדשנות מדהימה בחקלאות ובתעשייה הקבוצית כמנוף לקשרי החוץ של ישראל
הדרך המופלאה מייצור למטרת הישרדות דרך תקומה ועד לחדשנות מובילה ברמה עולמית
!שיחות ישראלים על פירושים מבריקים לפרשת השבוע – התנ”ך שייך לכולנו
    הרצאה עם תמונות – טיול פרשני מרתק בשבילי העץ והמים בתנ”ך – מחזון להגשמה
Back to blog
Hebräische Perlen der Torah auf Deutsch erklärt von Ari Lipinski

Get the Book